1. Domov

Naša webová lokalita https://maklerstrazny.sk (ďalej len „webová lokalita“) používa súbory cookie a ďalšie súvisiace technológie (všetky technológie sa pre zjednodušenie označujú ako „súbory cookie“). Súbory cookie umiestňujú aj tretie strany, ktoré využívame. V nižšie uvedenom dokumente vás informujeme o používaní súborov cookie na našej webovej lokalite.

   1. Čo sú to súbory cookie?

Súbor cookie je malý, jednoduchý súbor, ktorý sa odosiela spolu so stránkami tejto webovej lokality a ukladá sa vo vašom prehliadači na pevnom disku vášho počítača alebo iného zariadenia. Informácie v nich uložené sa môžu pri vašej ďalšej návšteve vrátiť na naše servery alebo na servery príslušných tretích strán.

   1. Čo sú to skripty?

Skript je časť programového kódu, ktorý sa používa na správne a interaktívne fungovanie našich webových stránok. Tento kód beží na našom serveri alebo vo vašom zariadení.

   1. Čo je to webový maják?

Webový maják (alebo pixelový tag) je malý neviditeľný text alebo obrázok na webovej stránke, ktorý sa používa na sledovanie návštevnosti webovej stránky. Na tento účel sa webové signály používajú na ukladanie rôznych údajov o vás.

   1. Cookies

5.1 Technické alebo funkčné súbory cookie

Niektoré súbory cookie zabezpečujú správne fungovanie určitých častí webovej stránky a vaše používateľské preferencie. Umiestnením funkčných súborov cookie vám uľahčujeme návštevu našej webovej stránky. Takto nemusíte pri návšteve našej webovej lokality znovu zadávať tie isté údaje a napríklad položky zostanú v nákupnom košíku, kým nezaplatíte. Tieto súbory cookie môžeme umiestniť bez vášho súhlasu.

5.2 Marketingové/sledovacie súbory cookie

Marketingové/sledovacie súbory cookie sú súbory cookie alebo iné formy miestneho ukladania, ktoré sa používajú na vytváranie profilov používateľov na zobrazovanie reklám alebo na sledovanie používateľa na tejto webovej lokalite alebo na viacerých webových lokalitách na podobné marketingové účely.

   1. Umiestnené súbory cookie

Elementor – Štatistické (anonymné)

Použite

Na vytváranie obsahu používame Elementor. Prečítajte si viac

Zdieľanie údajov

Tieto údaje sa neposkytujú tretím stranám.

Rôzne – Účel prebiehajúceho vyšetrovania

Súhlas so službou Rôzne

Použite

 Zdieľanie údajov

Zdieľanie údajov v rámci prebiehajúceho vyšetrovania

   1. Súhlas

Pri prvej návšteve našej webovej lokality sa zobrazí vyskakovacie okno s vysvetlením o súboroch cookie. Po kliknutí na „Uložiť predvoľby“ súhlasíte s používaním kategórií súborov cookie a doplnkov, ktoré ste vybrali vo vyskakovacom okne, ako je opísané v týchto zásadách používania súborov cookie. Používanie súborov cookie môžete zakázať prostredníctvom svojho prehliadača, ale majte na pamäti, že naša webová lokalita už nemusí fungovať správne.

7.1 Správa nastavení súhlasu

Funkčné – vždy aktívne

Technické ukladanie alebo prístup je nevyhnutne potrebný na legitímny účel umožnenia využívania konkrétnej služby, o ktorú výslovne požiadal účastník alebo používateľ, alebo výlučne na účely uskutočnenia prenosu komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete.

Marketing

Technické ukladanie alebo prístup je potrebný na vytvorenie používateľských profilov na účely zasielania reklám alebo sledovania používateľov na webovej lokalite alebo viacerých webových lokalitách na podobné marketingové účely.

   1. Povolenie/vypnutie a odstránenie súborov cookie

Súbory cookie môžete vymazať automaticky alebo ručne pomocou webového prehliadača. Môžete tiež určiť, že niektoré súbory cookie sa nemajú ukladať. Ďalšou možnosťou je zmeniť nastavenia webového prehliadača tak, aby ste pri každom uložení súboru cookie dostali správu. Viac informácií o týchto možnostiach nájdete v pokynoch v nápovede prehliadača.

Upozorňujeme, že naša webová lokalita nemusí fungovať správne, ak sú všetky súbory cookie vypnuté. Ak súbory cookie vo svojom prehliadači vymažete, pri ďalšej návšteve našej webovej lokality sa s vaším súhlasom opäť umiestnia.

   1. Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

V súvislosti so svojimi osobnými údajmi máte tieto práva:

   • Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi deje a ako dlho sa budú uchovávať.
   • Právo na prístup: máte právo na prístup k vašim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
   • Právo na opravu: Máte právo kedykoľvek doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať svoje osobné údaje.
   • Ak ste nám dali súhlas na spracovanie vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a svoje osobné údaje vymazať.
   • Právo na prenos vašich údajov: máte právo vyžiadať si od prevádzkovateľa všetky vaše osobné údaje a preniesť ich v plnom rozsahu inému prevádzkovateľovi.
   • Právo namietať: môžete namietať proti spracovaniu vašich údajov. Rešpektujeme to, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody na spracovanie.

Ak chcete tieto práva uplatniť, kontaktujte nás. Kontaktné údaje nájdete na konci týchto zásad používania súborov cookie. Ak máte sťažnosť na to, ako nakladáme s vašimi údajmi, budeme radi, ak nás budete kontaktovať, máte tiež právo podať sťažnosť priamo dozornému orgánu (orgánu na ochranu údajov).